(ii)

”Näkö on liikkeenvarassa. -- Kaikki seminkä voin periaatteessanähdä, on katseeniulottuvilla, merkittynäsiihen karttaan, jostailmenee se, minkä ”minävoin tehdä”. Merleau Ponty, Silmä ja mieli (suom. 1993)

Pohdin kuvasarjassa (ii) (2018) liikettä. Kuvan liikkuvuutta jarajapintaa. Minkä verran kuva saa liikkua pysyäkseenkuvana.

Jatkoin liikettä liikutellessani tallentamaani näkyvää.Minne voin liikkua ja miten näkyvää voin muokata jamiten minun toimintamahdollisuuteni, tekemiseni,voivat lisääntyä liikkeen ja näkemisen myötä. 

Using Format